Interesting Facts

‘HYPERSOMINA’ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 12-15 ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Show More
Back to top button
Close
Close
WhatsApp Any Help Whatsapp